Als ondernemer is het natuurlijk een fijn moment om facturen uit te schrijven. Nog fijner is het als deze bedragen ook op tijd worden betaald. Heb jij onverhoopt toch te maken met een wanbetaler? Het is dan belangrijk dat je alle kosten in rekening brengt, waar jij als ondernemer recht op hebt.

Welke kosten mag je bij een wanbetaler in rekening brengen?

Je stuurt natuurlijk eerst een herinnering van de openstaande betaling. Dat is belangrijk, omdat je iemand in gebreke moet stellen en de gelegenheid moet geven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Als je zaken doet met een particulier, is dit verplicht. Als het een handelsfactuur naar een bedrijf betreft, is dit niet verplicht. Als er alsnog niet wordt betaald, mag je als schuldeiser extra kosten rekenen bovenop het openstaande bedrag; naast incassokosten mag je ook rente in rekening brengen.

Hoeveel bedraagt de wettelijke rente?

De rente die jij wettelijk bovenop het openstaande bedrag mag berekenen, bedraagt bij een consumententransactie 2 procent, in het geval van een handelstransactie is dit 8 procent. Als er geen afspraken zijn over een uiterste betaaldatum, mag je deze rente bij een handelstransactie berekenen vanaf 30 dagen na de geleverde prestatie. Als er wel een uiterste betaaldatum is afgesproken, mag je de rente berekenen vanaf het moment dat deze datum is verstreken. Vaak bedraagt deze termijn bij een handelsfactuur 30 dagen. Bij een consumententransactie kan de afgesproken betalingstermijn afwijken, en is het belangrijk om te weten dat je pas 2 procent rente in rekening mag brengen vanaf het moment dat je de consument schriftelijk in gebreke hebt gesteld.

In beide gevallen geldt het percentage voor één jaar, je moet het dus omrekenen naar het aantal dagen dat jouw wanbetaler daadwerkelijk in gebreke is. Bij een achterstallige handelstransactie van bijvoorbeeld 1.000 euro, moet je 8 procent (80 euro) delen door 365, dan houd je het percentage per dag over. Dit percentage vermenigvuldig je met 30 als dit het aantal dagen is dat de wanbetaler in verzuim is: (80 euro/365 dagen)x30 dagen = 6,57 euro. Het totaalbedrag dat je vervolgens inclusief de rente in rekening brengt, is dan 1.006,57 euro. Er bestaan online ook verschillende tools om dit eenvoudig te berekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *